Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.Name Property

Gets the name of the subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Name { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
The name of the subscription.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft