Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.EndPeek Method

Finishes an asynchronous peek operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage EndPeek(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The first message in the queue.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft