Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.EndAcceptMessageSession Method

Finishes an asynchronous operation to accept a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageSession EndAcceptMessageSession(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous accept message session operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSession
The MessageSession that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft