Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SqlFilter.Match Method

Specifies whether a message matches against the current SQL expression.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override bool Match(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage.

Return Value

Type: System.Boolean
truea message matches against the current SQL expression; otherwise, false.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft