Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.SupportOrdering Property

Gets or sets a value that indicates whether the queue supports ordering.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool SupportOrdering { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the queue supports ordering; otherwise, false.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft