Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

function get EnableBatchedOperations () : boolean
function set EnableBatchedOperations (value : boolean)

Property Value

Type: System.Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft