Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.OnEndCreateReceiver Method

Executes the end create receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result of the asynchronous EndCreateReceiver(IAsyncResult) operation.

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft