Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.Mode Property

Gets the message receive mode when processing the received message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ReceiveMode Mode { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message ReceiveMode when processing the received message.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft