Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.CompleteAsync Method

Asynchronously completes processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task CompleteAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft