Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NetMessagingTransportSettings Class

Represents .NET messaging transport settings.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.NetMessagingTransportSettings

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public sealed class NetMessagingTransportSettings

The NetMessagingTransportSettings type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodNetMessagingTransportSettingsInitializes a new instance of the NetMessagingTransportSettings class.
Top

  NameDescription
Public propertyBatchFlushIntervalGets or sets the batch flush interval.
Public propertyEnableRedirectGets a value that indicates whether the message redirect is enabled.
Top

  NameDescription
Public methodCloneMakes a deep copy of this object.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft