Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

NetMessagingTransportSettings Class

Represents .NET messaging transport settings.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.NetMessagingTransportSettings

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public sealed class NetMessagingTransportSettings

The NetMessagingTransportSettings type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodNetMessagingTransportSettingsInitializes a new instance of the NetMessagingTransportSettings class.
Top
  NameDescription
Public propertyBatchFlushIntervalGets or sets the batch flush interval.
Public propertyEnableRedirectGets a value that indicates whether the message redirect is enabled.
Top
  NameDescription
Public methodCloneMakes a deep copy of this object.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.