Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.OnEndClose Method

Executes the end close action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndClose(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft