Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.OnEndAcceptSessionReceiver Method

Executes the end accept session receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageSession OnEndAcceptSessionReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that stores state information and any user-defined data for this asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft