Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingException.GetObjectData Method

Populates the serialization information with data about the exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo
The serialized object data about the exception being thrown.
context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext
The contextual information about the source or destinations.

Implements

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
_Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft