Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingException.Data Property

Gets the data associated with the exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override sealed IDictionary Data { get; }

Property Value

Type: System.Collections.IDictionary
The data associated with the exception.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft