Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageSession.SetStateAsync Method

Asynchronously sets the state of the message session.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task SetStateAsync(
	Stream stream
)

Parameters

stream
Type: System.IO.Stream
The stream to which the state information is persisted.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The state of the message session.

Note that you cannot set the TTL (DefaultMessageTimeToLive) property for message sessions. As such, you must perform your own cleanup operations, otherwise the message will exist until the queue is deleted.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft