Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageSession.OnEndDeadLetter Method

Executes the end deadletter operation of the message receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to move undelivered messages to the deadletter queue.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft