Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnEndRenewMessageLocks Method

Executes the EndRenew action for message locks.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IEnumerable<DateTime> OnEndRenewMessageLocks(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result of the operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<DateTime>
A IEnumerable<T> of lock messages.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft