Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.EndClose Method

Finishes an asynchronous operation to close the message client entity.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndClose(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to close the message client entity.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft