Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.ReplyToSessionId Property

Gets or sets the session identifier to reply to.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ReplyToSessionId { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The session identifier to reply to.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

It is the SessionId that the receiver stamps on the reply message, so that the sender (or some other party) can correlate the reply with the original request.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft