Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SecurityMode Property

The SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurityMode SecurityMode { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSecurityMode
Returns the SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft