Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MaximumRetryIntervalInSeconds Property

The maximum number of seconds between retries.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int MaximumRetryIntervalInSeconds { get; set; }

Property Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft