Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Timeout Property

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft