Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

LocalCacheProperties Property

Gets or sets the local cache settings for the cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheLocalCacheProperties LocalCacheProperties { get; set; }

If this property is not set programmatically or is not configured in the application configuration file, local cache will be disabled.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft