Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.Peek Method

Returns without removing the first message in the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The returned message.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft