Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.PeekBatch Method (Int32)

Peeks a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> PeekBatch(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The number of messages.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A batch of messages peeked. Returns all properties and the message body.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft