Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.Peek Method (Int64)

Reads the next message without changing the state of the receiver or the message source.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Peek(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to read the message.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the next message to be read.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft