Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

IngestManifestCollection.Create Method (String)

Updated: June 25, 2013

Creates the manifest with the specified name.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)
public IIngestManifest Create(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
The name.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.