Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceCollectionView<T>.ITotalCountProvider.TotalCount Property

Gets the total count for all the records that would have been returned ignoring any take paging/limit clause specified by client or server.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

long ITotalCountProvider.TotalCount { get; }

Property Value

Type: System.Int64
The total count.

Implements

ITotalCountProvider.TotalCount

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft