Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Entity.Dispose Method

Releases all resources used by the current instance of the Entity class.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public void Dispose()

Implements

IDisposable.Dispose()

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft