Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MobileServiceCollectionView<T>::ICollection<Object>::CopyTo Method

Copies the elements of the collection to an array, starting at a particular array index.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

private:
virtual void CopyTo(
	array<Object^>^ array, 
	int arrayIndex
) sealed = ICollection<Object^>::CopyTo

Parameters

array
Type: array<System::Object>
The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from collection. The array must have zero-based indexing.
arrayIndex
Type: System::Int32
The zero-based index in array at which copying begins.

Implements

ICollection<T>::CopyTo(array<T>, Int32)

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft