Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.ReceiveBatch Method (Int32)

Receives a batch after the asynchronous operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> ReceiveBatch(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The maximum number of messages to return in the batch. As this is an approximation, fewer messages may be returned even if the number of messages is higher than messageCount.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A batch after the asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft