Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IMobileServiceTable.UpdateAsync Method (JsonObject)

Updates an object in a given table.

Not supported in Windows Phone 8 apps.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

Task<IJsonValue> UpdateAsync(
	JsonObject instance
)

Parameters

instance
Type: JsonObject
The instance to update in the table.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IJsonValue>
A task that will complete when the update finishes.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2014 Microsoft