Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.Create Method (Uri, TokenProvider)

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	Uri address,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

address
Type: System.Uri
The base address of the namespace.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The newly created MessagingFactory object.

ExceptionCondition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

ArgumentNullException

Thrown when tokenProvider or address are null.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft