Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.BeginCreate Method (String, TokenProvider, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	string address,
	TokenProvider tokenProvider,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

address
Type: System.String
The namespace base address.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-provided object that contains information about the create operation. This object is passed to the EndCreate(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

ExceptionCondition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft