Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnComplete Method

Executes upon calling the Complete operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnComplete(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The collection of lock tokens bound to the locked message instances.
timeout
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft