Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.CreateQueue Method (QueueDescription)

Creates a new queue in the service namespace with the specified queue description.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription CreateQueue(
	QueueDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription object describing the attributes with which the new queue will be created.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
The QueueDescription of the newly created queue.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft