Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheFactory Constructor (DataCacheFactoryConfiguration)

Used for programmatically configuring a cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheFactory(
	DataCacheFactoryConfiguration configuration
)

Parameters

configuration
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheFactoryConfiguration
A DataCacheFactoryConfiguration object that specifies the cache client configuration settings for the DataCacheFactory instance.

This overloaded constructor enables you to programmatically configure a cache client. First create an instance of the DataCacheFactoryConfiguration class and use its properties to define the settings for the cache client. Then pass the object to this constructor. For more information, see How to: Configure a Cache Client Programmatically (Windows Azure AppFabric).

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft