Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11Debug::SetPresentPerRenderOpDelay method

Set the number of milliseconds to sleep after IDXGISwapChain::Present is called.

Syntax


HRESULT SetPresentPerRenderOpDelay(
  [in]  UINT Milliseconds
);

Parameters

Milliseconds [in]

Type: UINT

Number of milliseconds to sleep after Present is called.

Return value

Type: HRESULT

This method returns one of the following Direct3D 11 Return Codes.

Remarks

Note  If you call this API in a Session 0 process, it returns DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE.

The application will only sleep if D3D11_DEBUG_FEATURE_PRESENT_PER_RENDER_OP is a set in the feature mask. If that flag is not set the number of milliseconds is set but ignored and the application does not sleep. 10ms is used as a default value if this method is never called.

Windows Phone 8: This API is supported.

Requirements

Header

D3D11SDKLayers.h

Library

D3D11.lib

See also

ID3D11Debug Interface

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft