Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

CloudTableClient.ListTables Method (String)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Returns an enumerable collection of table names that begin with the specified prefix.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Brug

public IEnumerable<string> ListTables (
	string prefix
)

Parameters

prefix

Type: System.String

The table name prefix.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable

An enumerable collection of table names.

The following code example lists tables in the storage account that begin with the specified prefix.


public static void ListTablesByPrefix(CloudStorageAccount storageAccount, string prefix)
{
  // Create service client for credentialed access to the Table service.
  CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(storageAccount.TableEndpoint.ToString(),
    storageAccount.Credentials);
  // List the tables in this storage account.
  foreach (string tableName in tableClient.ListTables(prefix))
  {
    Console.WriteLine(tableName);
  }
}

The collection of table names is retrieved lazily.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.