Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

GRANT Database Permissions (Azure SQL Database)

This topic is OBSOLETE. You can find the most current version in the SQL 14 Transact-SQL Reference.

ImportantImportant
This topic is not maintained. For the current version, see GRANT Database Permissions.

Grants permissions on a database.

Syntax Conventions (Azure SQL Database)


GRANT <permission> [ ,...n ] 
  TO <database_principal> [ ,...n ] [ WITH GRANT OPTION ]
  [ AS <database_principal> ]

<permission>::= permission | ALL [ PRIVILEGES ]

<database_principal> ::= Database_user 
  | Database_role 
  | Database_user_with_no_login

This syntax diagram demonstrates the supported arguments and options in Microsoft Microsoft Azure SQL Database.

Microsoft Azure SQL Database does not support the following options with this GRANT statement:

 • <database_principal> options:

  • Application_role

  • Database_user_mapped_to_Windows_User

  • Database_user_mapped_to_Windows_Group

  • Database_user_mapped_to_certificate

  • Database_user_mapped_to_asymmetric_key

For more information about the arguments and this GRANT statement, see GRANT Database Permissions in SQL Server Books Online.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft