Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Dette emne er endnu ikke blevet bedømt - Bedøm dette emne

Get-AzureSBNamespace

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureSBNamespace

Gets the namespace.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureSBNamespace [[-Name] <String> ] [ <CommonParameters>]
 

The Get-AzureSBNamespace cmdlet returns the Service Bus service namespaces associated with the current subscription.

 

-Name<String>

Specifies the name of a Service Bus namespace to look for.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Get the Service Bus namespace

This example gets the Service Bus service namespaces associated with the current subscription.


PS C:\> Get-AzureSBNamespace

Related topics


Get-AzureSBLocation

Vis:
© 2014 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.