Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.AcceptMessageSessionAsync Method

Asynchronously returns available sessions across all session-enabled subscriptions and queues in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSession> AcceptMessageSessionAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSession>
A task instance that represents the asynchronous operation for accept message session.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft