Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)

Asynchronously returns without removing the first messages in a batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> PeekBatchAsync(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages in a batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
A task instance that represents the asynchronous peek batch operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft