Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.PeekAsync Method (Int64)

Asynchronously returns without removing the first message in the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> PeekAsync(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
A task instance that represents the asynchronous peek operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft