Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri, TokenScope)

Creates a shared secret token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

issuerName
Type: System.String
The issuer name.
issuerSecret
Type: System.Byte[]
The set of issuer secret.
stsUri
Type: System.Uri
The Security Token Service's endpoint Uri.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The created token provider.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft