Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.AbandonAsync Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

Asynchronously discards the message and relinquishes the message lock ownership.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task AbandonAsync(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, Object> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token.
propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
The properties to modify.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft