Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.ReceiveBatchAsync Method (IEnumerable<Int64>)

Asynchronously receives a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> ReceiveBatchAsync(
	IEnumerable<long> sequenceNumbers
)

Parameters

sequenceNumbers
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Int64>
The sequence numbers associated with the messages in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft