Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.ReceiveBatchAsync Method (Int32)

Asynchronously receives a set of messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> ReceiveBatchAsync(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The maximum number of messages to return in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
A task instance that represents the asynchronous receive batch operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft