Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.AbandonAsync Method (Guid)

Asynchronously discards the message and relinquishes the message lock ownership.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task AbandonAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance to abandon.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The discarded message.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft