Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.DeferAsync Method (Guid)

Asynchronously suspends the processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeferAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
A task instance that represents the asynchronous defer operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2014 Microsoft